שישי רגלי

3/05/2014

"שישי רגלי, הולכים ירוק - הולכים רחוק"
אנו, צוות בית הספר והנהגת ההורים הבית הספרית, בחרנו להירתם לנושא החשוב והמטריד של בטיחות ילדינו בהגעה לבית הספר.
לטובת העניין הוחלט על תכנית "שישי-רגלי, הולכים ירוק - הולכים רחוק". 
התכנית  מעודדת הורים וילדים להגיע בימי שישי ברגל לבית הספר, וכך מצמצמת כניסת רכבים באופן ניכר לרחוב גרונימן, מפחיתה זיהום אויר ומעודדת פעילות גופנית משותפת.
מטרות התוכנית הן:
* שיפור רמת הבטיחות של הילדים בהגעתם לבית הספר והחזרה ממנו.
* לימוד הילדים על יכולתם להשפיע באופן פעיל על חיי הקהילה.
*התנסות הילדים בהנעת שינוי באמצעות קמפיין ערכי, המשלב ערכים נוספים כגון איכות הסביבה ועידוד פעילות גופנית.
לטובת העניין הוחלט על תכנית "שישי-רגלי, הולכים ירוק - הולכים רחוק". השנה נרתמה כיתה ה'1 לנושא.
התכנית  מעודדת הורים וילדים להגיע בימי שישי ברגל לבית הספר, וכך מצמצמת כניסת רכבים באופן ניכר לרחוב גרונימן, מפחיתה זיהום אויר ומעודדת פעילות גופנית משותפת.
בנוסף לתוכנית "שישי רגלי, הולכים ירוק - הולכים רחוק" פועלת הנהגת ההורים והנהלת בית הספר לגיבוש תכנית משלימה. התכנית כוללת בדיקה מול הרשויות בנוגע לאפשרות פתיחת כניסה נוספת לבית הספר מכיוון רח' ברודצקי, ושיפור התשתיות בסביבת בית הספר. כמו כן, תתבקש עזרת העירייה/משטרה באכיפת חוקי תנועה בקרבת בית הספר, בכל הנוגע לעבירות מסכנות חיים, כגון: חנייה במקום שחוסם שדה ראייה וכיו"ב.

מצגת שישי רגלי