ראשי אגרת תשלומים תשע"ט

 אגרת תשלומים תשע"ט

 
20/10/2018
 
אגרת תשלומים לבית ספר "אילנות" לשנת הלימודים תשע"ט.
הורים יקרים,
 
הפעילויות הרבות המתקיימות בבית הספר מבוססות בעיקרן על משאבים כספיים של משרד החינוך והרשות המקומית.
על מנת להרחיב את הפעילות המתאפשרת על ידי משאבים אלו ומתן סל טיולים ותרבות עשיר, הרחבת הפעילות הפדגוגית והאירועים החברתיים, נעזר בית הספר בתשלומי הורים אשר אושרו על ידי ועדת החינוך של הכנסת. כל הכספים מיועדים לפעילויות והעשרה  לילדים. 

 

פירוט התשלומים​   כיתות א'​ כיתות ב'​ כיתות ג'​ כיתות ד'​ כיתות ה'​ כתות ו'​

סל תרבות​

99 ש"ח​ 99 ש"ח​ 99 ש"ח​ 99 ש"ח​ 99 ש"ח​ 99  ש"ח​

טיול/סיור​

101 ש"ח​ 101 ש"ח​ 126 ש"ח​ 126 ש"ח​ 136ש"ח​ 180 ש"ח​

חגיגות ואירועים קהילתיים​

24 ש"ח​​ 24 ש"ח​​ 24 ש"ח​​ 24 ש"ח​ 24 ש"ח​​ 24 ש"ח​​

השאלת ספרי לימוד

280 ש"ח​ 280 ש"ח​ 280 ש"ח​ 280 ש"ח​ 280 ש"ח​

פרויקטים לימודיים ​

180 ש"ח​ 180 ש"ח​ 180 ש"ח​ 180 ש"ח​ 180 ש"ח​ 180 ש"ח​

מחשוב ​

20 ש"ח​ 20 ש"ח​ 20 ש"ח​ 20 ש"ח​ 20 ש"ח 20 ש"ח​

חומרי אמנות ייחודיים רכישה מרוכזת

מסיבת סיום

ארגון הורים ארצי

ארגון הורים ישובי​

50 ש"ח

 

 

1.5

1.5

50 ש"ח

 

 

1.5

1.5​

50 ש"ח

 

 

1.5

1.5​

50 ש"ח

 

 

1.5

1.5​

50 ש"ח

 

 

1.5

1.5​

50 ש"ח

 

75 ש"ח

1.5

1.5

תל"ן​ 633 ש"ח​  717ש"ח​ 717 ש"ח​ 717 ש"ח​ 478 ש"ח​ 211 ש"ח​
סה"כ תשלומים​ 1,390ש"ח​ 1,474 ש"ח​ 1,499 ש"ח​ 1,499 ש"ח​ 1,270 ש"ח​

842 ש"ח

  

 * את הסכומים הנקובים ניתן לשלם ב-3 תשלומים: 21.10.18, 21.11.18 , 21.12.18.

   דרכי תשלום:
 ​
המחאות - ניתן לשלוח מעטפה סגורה עם הילד/ה למזכירות בית הספר. על גבי המעטפה יש לרשום 
      את שם הילד/ה והכיתה.
      את ההמחאות יש לכתוב לפקודת  "בי"ס אילנות – יובל חינוך – חשבון הורים", למוטב בלבד.            
     *משפחה שבה יותר מילד אחד יש לאחד את הסכומים לתשלום לאותו תאריך. 
     
תשלום באשראי – ניתן לשלם באשראי במזכירות בית הספר או  באתר בית הספר  (תפריט עליון,       תשלומי הורים)​. 

                                        שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
 
                  יעל צרפתי                                                      שי לביא
              מנהלת בית הספר                               יו"ר הנהגת ההורים וחברי ההנהגה
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                     
 
                                                                                       
                       
 
 
 
 
 
 
​​