נהלים וכללים לתלמידים

31/08/2017


                                      בית הספר הממלכתי  קהילתי "אילנות"
                                                                                                

                                            נהלי בית ספר "אילנות"

תלמידים יקרים,

במטרה לגבש נורמות ונהלים ברורים ליצירת אקלים בית ספרי חיובי, לימודי וחברתי, גובשו מספר נהלים.


נוכחות
• יש להגיע לבית הספר ולשיעורים בזמן. הגעה באחור לשיעורים מפריעה לחברי הכיתה, למהלך השיעור התקין וגורמת אי נעימות לתלמיד המאחר.
• יציאה מבית הספר לפני תום הלימודים תתאפשר אך ורק עם הגעתו של אחד ההורים לבית הספר ו/או בוגר מטעמו.
• יש לידע את המחנכת על יציאה לחופשה מעבר לחופשות בית הספר. על התלמיד והוריו מוטלת האחריות להשלמת חומר הלימודים.


לבוש והצטיידות
• התלמידים יגיעו בתלבושת אחידה של "אילנות".  אין להגיע עם קבקבים/ נעלי ים. יש להגיע בשיער  אסוף (לא צבע בשיער) וללא לק על הציפורניים.
• בערבי חג ומועד (טקסים) יש להגיע בחולצות לבנות.
• התלמידים יגיעו ללימודים כאשר חפציהם מאורגנים ומסודרים בילקוטם.
• אין להביא כדורים קשיחים ( כדורגל או כדורסל) לביה"ס. ניתן לשחק בכדורי ספוג.
• אין להביא חפצים יקרי ערך, קורקינט אופניים חשמליים ורולרס.


התנהגות
• אסור בתכלית האיסור להשתמש באלימות פיזית או מילולית. במידה והכלל יופר ינקטו סנקציות בהתאם למדרג התגובות.
• על התלמידים לשמור על רכוש ביה"ס, המשחית רכוש יחויב לשלם את נזק.
• עם הישמע הצלצול יש לחכות למורה בכיתה בישיבה.
• בסיום כל שיעור על כל התלמידים לצאת מהכיתה לחצר באופן שקט ותרבותי. אין לרוץ במסדרונות ואין להתפרץ לכיתות.
• במידה ומתעוררת בעיה בהפסקות, יש לפנות למורה התורנית.
• אין להפעיל טלפון סלולארי במסגרת יום הלימודים. (הפלאפון באחריות התלמידים)

                                   זכרו, השמיים הם הגבול, והדרך – דרך ארץ.
                                                                                                יעל צרפתי
                                                                                            מנהלת בית הספר
                                                                                                וצוות "אילנות"

אין תגיות