מוקדי בחירה

13/03/2019

​בחירה כמושג ערכי מהווה אחד מהמאפיינים של בית ספר הומניסטי. הבחירה נותנת מענה לשוני בכישורים והתאמה לנושאים ותחומי עניין מעולמו האישי של הלומד.

אנו מאמינים שהתנסות בבחירה תחזק את תחושת השייכות וההשתייכות לבית הספר.
תלמידים ומורים כאחד בחרו, למדו, חוו תחומי דעת שונים תוך פתיחת חלון לידע, תרבות ועולם.

מפגשי הבחירה נערכים במסגרת דו שכבתית לשכבות  א' ב', ג' ד' וה' ו', על מנת לחזק את הקשר החברתי בין התלמידים.

בכל מוקד ניתן לקרא על תחומי העניין, מטרות, תכנים, אמצעי ההוראה ופעילויות לתלמידים. המוקדים משלבים פעילויות יצירתיות, מתוקשבות, מעשירות וחווייתיות.

בהמשך הדף מצורפות מצגות המציגות את מוקדי הבחירה לשכבות הגיל השונות וטפסים לבחירה להחזרה למחנכות. (הטפסים יתפרסמו בהמשך)

הפעילות תחל בשבוע של  ה-28/10/18.

ויתור מתוך עוצמה.docויתור מתוך עוצמה.

א-ב מכתב לתלמידים ולהורים וספח לבחירה תשעט.docא-ב מכתב לתלמידים ולהורים וספח לבחירה תשעט.doc

ג-ד מכתב לתלמידים ולהורים וספח לבחירה תשעט.docג-ד מכתב לתלמידים ולהורים וספח לבחירה תשעט.doc

ה -ו מכתב לתלמידים ולהורים וספח לבחירה תשעט.docה -ו מכתב לתלמידים ולהורים וספח לבחירה תשעט.doc


                                                                   למידה פורייה

                                                                 צוות "אילנות"       

  ​​​​​​​​​​​