ראשי חזון בית הספר

 חזון בית הספר

18/01/2012

חזון בית הספר
 
*בית ספר "אילנות" שואף להצמיח אדם מאמין ביכולותיו לממש הווה, עתיד, לפי רצונו ועם זאת תורם לחברה בה הוא חי.

*אדם הלומד כל יום משהו חדש על עצמו ועל העולם.

*השגת יעדים אלו תתאפשר בבית הספר "אילנות" בסביבה הדואגת לאושרם של הילדים ומעניקה להם תחושת חשיבות, שייכות וקבלה.


מטרות צוות העיר תל-אביב–יפו לשנת הלימודים תשע"ג

מטרות צוות עיר לשנת הלימודים תשע"ג נגזרות ממטרות ויעדי משרד החינוך, מיעדי מחוז  תל-אביב, ממטרות עיריית תל-אביב– יפו ומינהל החינוך, התרבות והספורט. המטרות הן:
1. פיתוח והעמקת הרצף החינוכי 14 שנתי (מהגן ועד כתה יב'), בין מוסדות החינוך ובין צוותי החינוך בעיר, תוך בניית שותפות בהובלת תהליכים לימודיים, רגשיים, ערכיים וחברתיים.
2. תקשוב מערכת החינוך והתאמתה לעידן הדיגיטלי במאה ה-21.
3. עיצוב אקלים חינוכי מיטבי ומאבק באלימות.
4. טיפוח וקידום הישגים בתחומי המיומנויות ומקצועות הליבה, בדגש על צמצום פערים לימודיים, ניצול מקסימלי של זמן הלימוד, שיפור ההתמדה, הזכאות לבגרות ואיכות התעודה. 
5. טיפוח המצויינות במערכת החינוך העירונית בדגש על מתן מענים לתלמידים מצטיינים יחד עם טיפוח מצויינות מאחורי דלת הכתה בדגש על שיפור דרכי הוראה והעמקת הדיאלוג מורה-תלמיד.  
6. טיפוח ערכים ישראלים, דמוקרטיים וחברתיים בעיר רב תרבותית. 
7. שילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל, תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מגוון מענים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.  
8. טיפוח ופיתוח המשאב האנושי תוך חיזוק מעמד עובדי ההוראה.
9. הערכות  מיטבית של מערכת החינוך לשעת חירום.