חטיבה צעירה - הרשמה לכיתה א'

17/05/2019

ברוכים הבאים לחטיבה הצעירה בבית ספר "אילנות"
בית ספר "אילנות" הינו בי"ס קהילתי מזה שנים רבות. בבסיס סדר היום הפדגוגי שלו מונחים ערכים הומניסטיים המובילים ומשפיעים על אורח חייו.
בביה"ס לומדות 17  כיתות. החטיבה הצעירה מורכבת משלוש כיתות א' ושלוש כיתות ב'.


החטיבה הצעירה בבית ספר "אילנות"

עבודת הצוות – הצוות החינוכי הוכשר ומקבל הכשרה לעבודה בחטיבה הצעירה.
עבודת הצוות מתקיימת בכמה מעגלים: עבודת הצוות עם צוות ביה"ס, עם  צוות החט"צ , בין שלוש מורות א' ושלוש מורות ב'.
עבודת הצוות מעצימה, מעשירה הן את הילדים והן את צוות ביה"ס ומאפשרת פיתוח תוכניות לימודים, בדיקה, משוב והערכה בתנאים של שקיפות.

למידה מגוונת משמעותית וחוויתית – הלמידה מתרחשת בשילוב המשחק לסוגיו – המשחק הסוציו דרמטי, חצר החטיבה, מרכזי הלמידה, היצירה, למידה שיתופית, למידה רב-גילית של ילדים (ילדי א' + ב').
תהליך הבניית הידע מתרחש בהדרגה, מלמידה טבעית ואינטואיטיבית ללמידה אקדמית.

קידום הישגים לימודיים - במפגש עם קבוצות הגיל, ובמפגש הרב גילי, קיים שילוב ואפשרות להתנסויות במיומנויות הקריאה והכתיבה והחשבון החל מהגן.
החשיפה לשפה הכתובה, תיווך ולמידה של צוות המלווה את הילדים  מזמנים לילדי א' ב' חשיפה מוגברת ומוקדמת עם נושאי הקריאה, הכתיבה, החשבון וחשיפה לתחומי עניין מגוונים.
הדגשים המרכזיים של הצוות: מיומנויות למידה, הרגלי עבודה, כישורים חברתיים ושמירה על מוגנות רגשית ופיזית.
בנוסף יש העשרה של מקצועות נוספים – תנועה, מוסיקה, משחקי חשיבה, דרמה ואמנות במסגרת לימודי התל"ן.


יש האומרים שבית ספר הוא הכנה לחיים דיואי אומר שבית ספר הוא החיים עצמם. 

 
     איריס רושה                                                                        יעל צרפתי
   מנהלת החטיבה                                                                  מנהלת בית הספר​​