ראשי אמנה

 אמנה

18/01/2012

 
אנו ב"אילנות" מאמינים
שכבוד הדדי הוא ערך בסיסי וחשוב לקהילת ביה"ס: ילדים,
מורים, צוות עובדים והורים. זכותנו לכבוד חובתנו לכבד.
 
 
אנו מאמינים
שזכותו של כל תלמיד, מורה ואיש צוות ב"אילנות" לקבל
הגנה מפני פגיעה ברגשותיו, בכבודו, בגופו וברכושו.
 
 
אנו מאמינים
שזכותו של כל תלמיד לקבל יחס שווה כאדם ויחס מתאים
לפי צרכיו כתלמיד. לכל תלמיד הזכות ללמוד, להתקדם
ולהתפתח ע"פ צרכיו ויכולתו.
 
 
אנו מאמינים
שלמורה זכות ללמד ללא הפרעה, תוך שיתוף פעולה עם
תלמידיו וצוות ביה"ס.
 
 
אנו מאמינים
שלהורים ולמורים יש מטרה משותפת והיא הדאגה לרווחתו
של הילד, ויש למצוא את הדרך הנכונה להשגת מטרה זו
תוך כדי שיתוף פעולה.
 
 
אנו מאמינים
שזכותם של תלמידי "אילנות", המורים וצוות עובדיו ליהנות ממבנה, שירותים ומתקנים בטוחים ונקיים.
 
 
אנו מאמינים
שעל כל קהילת "אילנות" לקחת אחריות לקיום האמנה
למען איכות החיים והלמידה בביה"ס.
 

אין תגיות