גלישה בטוחה ברשת - שבוע גלישה בטוחה

21/06/2019

    השבוע הלאומי לגלישה בטוחה הוא בבחינת מערך אירועים ופעילויות חינוכיות המתקיימים מדי שנה בכל רחבי הארץ. השנה שבוע זה ייערך בתאריכים: 7-3 בפברואר 2019, ויוקדש לנושא: "גם ברשת יש גבול״. הוא יתמקד בעידוד התלמידים לפתח "שרירי" בחירה והתנהלות מתוך שיקול דעת, איפוק, אמפתיה, הבנה של מותר/אסור, מתאים/לא מתאים באופן שמותאם למרחב גלישה בטוחה, ובקידום תקשורת בינאישית רגישה, מוגנת ומקרבת, הרואה את העצמי וגם את האחר. זאת תוך כדי חיזוק נורמות התנהגות ראויות ברשת והעלאת המודעות למצבים מורכבים המתעוררים בה.

אנחנו ב"אילנות" נעסוק בהיבטים השונים להתנהלות מיטבית ברשת: נורמות התנהגות ושמירה על פרטיות, כללי התנהלות בוואטסאפ, חשיפת יתר למסכים, שימוש זהיר במכשירים פולטי קרינה ועוד.


 

מצורף קובץ כללים להתנהלות הולמת בווטאסאפ

כללי ווטאסאפ אילנות.docxכללי ווטאסאפ אילנות.docx


 

להורים:

פורום שפ"י ​מצורף קישור העוסק בגלישה נבונה.

גם ברשת יש גבול - מידע להורים.pdfגם ברשת יש גבול - מידע להורים.pdf

 

 

מצורף מידע להורים: הרצאות, סרטונים, חומרי העשרה וטיפים לגלישה בטוחה ברשת.​


 

 

ילדי "אילנות" חותמים על אמנה לגלישה בטוחה ברשת:מצורפים קישורים למידע ופעילויות בנושא גלישה בטוחה:​​​​​​​

פעילויות באתר גלים
בריינפופ - אינטרנט בטוח
קטלוג חיים ברשת - מינהל למדע וטכנלוגיה
מצגת להורים
חידון גלישה בטוחה