ראשי לוח צילצולים

 לוח צילצולים

 

שיעור שעה

שיעור ראשון

8:50 - 8:00

שיעור שני

9:35 - 8:50

הפסקה

10:00 - 9:35

הפסקת אוכל

10:15 - 10:00

שיעור שלישי

11:00 - 10:15

שיעור רביעי

11:45 - 11:00

הפסקה

12:00 - 11:45

שיעור חמישי

12:45 - 12:00

שיעור שישי

13:30 - 12:45

אין תגיות