תוכן עבור תגית 'יסודי':אילנות - הודעות אנגלית - דפים
2nd_Grade2nd Grade - כיתה ב'
3rd_Grade3rd Grade כיתה ג'
4th_Grade4th Grade כיתה ד'
5th _Grade5th Grade כיתה ה'
6th_Grade6th Grade כיתה ו'
English_speakersEnglish speakers
Songs_2ndSongs
CompartivesCompartives
תנ"ך - דפים
grade_2שכבת ב'
grade_3שכבת ג'
grade_4שכבת ד'
grade_5שכבת ה'
grade_6שכבת ו'
gushuaספר יהושע
shoftimספר שופטים
hitmazutהתמצאות בתנך
ruthמגילת רות
bereshitבראשית
חינוך גופני - דפים
SPORTתחרויות ספורט
חינוך לשוני - דפים
meidaמידע
hagimחגים ומועדים
ivritאליפות העברית באילנות
toraביטויים מהתנ"ך
hamlazaהמלצה על ספר
nose aisiנושא אישי/ שיתופי
milim nirdafotמילים נרדפות
yom safaיום שפה ב"אילנות"
אמנות - דפים
kandinskyקנדינסקי
מדעים - דפים
birdsציפורים בראש
minim polshimמינים פולשים - דייר חדש בא לשכונה
Aשכבה א
Bשכבה ב
Cשכבה ג
Dשכבה ד
Greenהמובילות הירוקה
lifeסביבת חיים
slideshow_Bמצגות
work sheet_Bדפי עבודה
movies_Bסרטונים
birds_2ציפורים נודדות
materialsחומרים
plantsצמחים
energyאנרגיה
spaceכדור הארץ בחלל
electraחשמל
fireדלקים ובעירה
is fireהאם בוער? טבלה
homarimחומרים
אילנות - דפים
אודות בית הספרabout
אגרת תשלומים תשע"טpay
חזון בית הספרhazon
"הורה מרצה"hore
הרצאות להורים ב"אילנות"hrzaot
חונכות - תלמידים חונכים תלמידיםhonhot
פרוייקט חונכותchonchut
שישי רגליshishi
ט"ו בשבטtu bishvat
מוקדי בחירהmokdim
למידה מקוונת - היערכות למצב חירוםHEROM
גלישה בטוחה - אתיקה ומוגנות ברשתreshet
מועצת תלמידיםmoaza
חודשון ספטמברyanoar
ט"ו בשבט ב"אילנות"to bshvat
תרגיל ארצי לשעת חירום "עורף איתן 1"oref
מרכז המוסיקה - קונצרטים כיתתייםconzert
תל"ןtalan
רכישת ספרי לימוד תשע"דsfarim
דבר המנהלת לפתיחת שנת הלימודים תשע"חdvar
"דוברי....." ב"אילנות"DOVRIM
נעים להכיר - בית ספר "אילנות"naim lhakir
משחקים ונהנים בהפסקהhafsaka
זהירות בדרכיםzhirut
חנוכה ב"אילנות" - כיתה הפוכהhnoka
חנוכה כיתה דhanuka daled
חנוכה כיתה הhanuka he
חנוכה כיתה ווhanuka vav
אריק איינשטייןarik
חודש טבת - ניהול קונפלקטיםkonfliktim
1 - 30 הבא
גיאוגרפיה - דפים
daf1יוצאים לדרך...
atarimgogאתרים, סרטונים ועוד...
ספריה - דפים
masehuכוכבי ספרייה ממליצים
ourbooksהספרים שלנו
newbooksספרים חדשים בספריה
meetawriterמפגשי סופרים
writeroftheסופר החודש
bookreportילדים ממליצים
תקשוב - דפים
toolsכלים מתוקשבים להוראה ולמידה
מקצועות - דפים
talmid simetria1סימטרייה בתמונות ובחיי היום יום
מתמטיקה - דפים
simetriaסימטרייה - כיתה הפוכה
heiחישוב שטחים
mrobaimמרובעים
HIDAT HHODESHחידת החודש
מוסיקה - דפים
maftehcתכנית מפתח