תוכן עבור תגית 'בי"ס אילנות':אנגלית - דפים
2nd_Grade2nd Grade - כיתה ב'
3rd_Grade3rd Grade כיתה ג'
4th_Grade4th Grade כיתה ד'
5th _Grade5th Grade כיתה ה'
6th_Grade6th Grade כיתה ו'
CompartivesCompartives
תנ"ך - דפים
grade_4שכבת ד'
grade_5שכבת ה'
grade_6שכבת ו'
gushuaספר יהושע
shoftimספר שופטים
hitmazutהתמצאות בתנך
ruthמגילת רות
bereshitבראשית
חינוך לשוני - דפים
toraביטויים מהתנ"ך
hamlazaהמלצה על ספר
nose aisiנושא אישי/ שיתופי
milim nirdafotמילים נרדפות
yom safaיום שפה ב"אילנות"
מדעים - דפים
Aשכבה א
Bשכבה ב
Cשכבה ג
Dשכבה ד
Greenהמובילות הירוקה
lifeסביבת חיים
slideshow_Bמצגות
work sheet_Bדפי עבודה
movies_Bסרטונים
birds_worksheetsדפי עבודה
tirgul birdsתרגול
materialsחומרים
plantsצמחים
energyאנרגיה
spaceכדור הארץ בחלל
electraחשמל
fireדלקים ובעירה
is fireהאם בוער? טבלה
is fire 1טבלת האם בוער?
אילנות - דפים
למידה מקוונת - היערכות למצב חירוםHEROM
חנוכה ב"אילנות" - כיתה הפוכהhnoka
אלוף העברית ב"אילנות"alof
קייטנות קיץ דיגיטליותkitanot
יום שפה ב"אילנות"yomsafakllali
אליפות הסייבר הארצית - קוד מונקיkod
שבוע בריאותSVOA BRIOT 2016
סע לשלוםsa
אני ישראליאני ישראלי
ספריה - דפים
masehuכוכבי ספרייה ממליצים
ourbooksהספרים שלנו
newbooksספרים חדשים בספריה
meetawriterמפגשי סופרים
writeroftheסופר החודש
bookreportילדים ממליצים
mybookתלמידים ממליצים