תוכן עבור תגית 'אילנות':אילנות - הודעות אנגלית - דפים
English_speakersEnglish speakers
Songs_2ndSongs
תנ"ך - דפים
grade_2שכבת ב'
grade_3שכבת ג'
grade_4שכבת ד'
grade_5שכבת ה'
grade_6שכבת ו'
gushuaספר יהושע
shoftimספר שופטים
hitmazutהתמצאות בתנך
ruthמגילת רות
bereshitבראשית
חינוך גופני - דפים
SPORTתחרויות ספורט
חינוך לשוני - דפים
hagimחגים ומועדים
ivritאליפות העברית באילנות
SHTAROTחקר שטרות כסף ישראלי
אמנות - דפים
kandinskyקנדינסקי
מדעים - דפים
birdsציפורים בראש
minim polshimמינים פולשים - דייר חדש בא לשכונה
birds_2ציפורים נודדות
birds_worksheetsדפי עבודה
fireדלקים ובעירה
is fireהאם בוער? טבלה
homarimחומרים
אילנות - דפים
אודות בית הספרabout
פרוייקט חונכותchonchut
מוקדי בחירהmokdim
למידה מקוונת - היערכות למצב חירוםHEROM
חודשון דצמברoktober
חודשון ספטמברyanoar
ט"ו בשבט ב"אילנות"to bshvat
כנס מובילות ירוקהmovilot yeroka
תרגיל ארצי לשעת חירום "עורף איתן 1"oref
תל"ןtalan
רכישת ספרי לימוד תשע"דsfarim
צוות בית ספרTeam
דבר המנהלת לפתיחת שנת הלימודים תשע"חdvar
"דוברי....." ב"אילנות"DOVRIM
נעים להכיר - בית ספר "אילנות"naim lhakir
חוגים במרכז הקהילתי וב"אילנות"hugim
ימי קבלת הוריםhorim
משחקים ונהנים בהפסקהhafsaka
זהירות בדרכיםzhirut
חנוכה ב"אילנות" - כיתה הפוכהhnoka
חנוכה כיתה דhanuka daled
חנוכה כיתה הhanuka he
חנוכה כיתה ווhanuka vav
אריק איינשטייןarik
חודש טבת - ניהול קונפלקטיםkonfliktim
ציפורים בראשbirds
יום המשפחהfamily
חידון תל אביבtel aviv
יום המשפחה ב"אילנות" - קצת אחרתfamilly
תרגיל התגוננות ולמידה מקוונת במוסדות חינוךtargil 2014
1 - 30 הבא
גיאוגרפיה - דפים
daf1יוצאים לדרך...
atarimgogאתרים, סרטונים ועוד...
ספריה - דפים
mybookתלמידים ממליצים
תקשוב - דפים
toolsכלים מתוקשבים להוראה ולמידה
מקצועות - דפים
talmid simetria1סימטרייה בתמונות ובחיי היום יום
מתמטיקה - דפים
elef efesעיתונים מתמטיים
simetriaסימטרייה - כיתה הפוכה
mrobaimמרובעים
HIDAT HHODESHחידת החודש
מוסיקה - דפים
maftehcתכנית מפתח