ערך החודש: "אחדות ושונות" פתגם החודש: "הבה נצעד יד ביד ולא זה לפני זה"