ערך החודש: "אחדות ושונות" פתגם החודש: "הבה נצעד יד ביד ולא זה לפני זה"

מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 מוזיקה
2
3
4 מפתח הל"ב / חברה