ערך החודש: "אחדות ושונות" פתגם החודש: "הבה נצעד יד ביד ולא זה לפני זה"

  מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1
  2
  3 צרפתית
  4 שפה / מוקדי בחירה