מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 ערבית מדוברת
2
3
4 מפתח הל"ב