ערך החודש: "אחדות ושונות" פתגם החודש: "הבה נצעד יד ביד ולא זה לפני זה"
ברוכים הבאים!

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

  מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 תורה
  2
  3
  4 מפתח הל"ב