ראשי זהות בית הספר

 זהות בית הספר

מסמך הזהות הבית ספרית:


ביה"ס שם לעצמו כערך עליון את עקרון חרות הפרט וחרות הזולת: כל ילד הנו פרט יחיד ואדם ייחודי. יש לו אישיות משלו וקצב התפתחות וגדילה המיוחד לו. על-כן נכבד את הילד כאדם שלם ונעריכו כפרט.
ביה"ס יתרכז במתן כלים לתלמיד, באמצעותם יוכל לרכוש ידע ודעת, לפתח רגישות לעצמו, לזולתו ולסביבה בה הוא חי.
ביה"ס שואף לקלוט תלמידים מרקע לאומי, לימודי וסוציו-אקונומי מגוון.
ביה"ס מאמין בתנאי התחנכות טבעיים. כמו בבית ובשכונה, הלימודים מתקיימים בחברה מעורבת, רב גילאית, בהם התלמידים מלמדים ולומדים בצוותא.

מסמך הזהות הבית ספרית נוצר בתהליך של שנתיים על ידי צוות ביה"ס וגובש לכדי שלם בשותפות עם קהילת ביה"ס. המסמך מפרט ארבעה מרכיבי זהות בית ספרית המהווים את היסודות של ביה"ס ואת העקרונות המגדירים אותם. 
היסודות הם: אקלים בית ספרי, למידה איכותית, דמוקרטיה וחברה הומוניסטית.
לפירוט על כל אחד מהיסודות ולמסמך הזהות הבית ספרי המלא כפי שנתקבל בכנס בית הספר בסיום שנת תשע"ב, לחצו כאן:

מסמך זהות בית ספרי.docמסמך זהות בית ספרי.doc