החזון החינוכי שלנו

11/11/2016

"תלמיד אינו כלי שיש למלאו, תלמיד הוא נר תמיד שיש להציתו" - הרב לאו


ביה"ס הוא מקום שנועד לאפשר לתלמיד להכיר ביכולותיו ובחזקותיו ולהעניק לו כלים ליישמם בהמשך דרכו.
לחנך אדם לאהבה ונתינה לזולת, להכרה בטוב, חינוך לאחריות ולשותפות בתהליכים המעצבים את אישיותו.


שאיפתנו להכשיר אדם המודע לעצמו, לסביבתו, לזהותו הישראלית ולערכים המעצבים אדם ערכי בחברה, להנחיל אורח חיים של מצוינות מתוך צניעות ומסירות.
אנו מאמינים באדם המגיע לעולם סקרן וצמא ידע, הרוצה להגשים עצמו להתפתח ולהגיע להישגים אישיים וחברתיים.
מערכת החינוך תפקידה לאפשר ולהעצים תכונות מולדות אלו ע"י למידה משמעותית מאתגרת המתייחסת לשונות הקיימת בבני האדם כדבר טבעי  ומסוגלת להתאים עצמה לשונות זאת בדרכים יצירתיות ומגוונות.
מטרת ביה"ס לפתח אנשים השואפים לפיתוח אישי והגשמה, סקרניים אוהבי ידע, לומדים עצמאיים, בעלי יכולת לנהל דיאלוג מכבד.

לחנך אנשים להכרת מורשתם, לכבד את עברם ההיסטורי ולהיות גאים בזהותם. לטפח אנשים הרוצים לתרום למדינה, לחברה, מתוך אהבה ואמונה, נתינה בשמחה, אידיאולוגיה וערבות הדדית.

אנו מאמינים כי תקשוב הוא חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים, ופועלים על מנת לחבר את תלמידינו למאה ה-21 ולאפשר להם שיעורים מתקדמים, טכנולוגית ולימודית כאחת.

אמונתנו היא זו: במקום בו נמצאת אהבת אדם, הכול יכול להתקיים.