הפתוח הדמוקרטי

נועם 8 ת"א-יפו, טלפונים: 03-6819202, 03-6812568 פקס: 03-6838528

פורסם בתאריך 07/05/2017

פורסם אתר ספריית בית הספר בWix
תאריך האירוע 01/08/2017

תשעה באב

תאריך האירוע 01/09/2017

פתיחת שנת הלימודים התשע"ח