הפתוח הדמוקרטי

נועם 8 ת"א-יפו, טלפונים: 03-6819202, 03-6812568 פקס: 03-6838528

אין הודעות
תאריך האירוע 24/04/2017

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

תאריך האירוע 25/04/2017

חג הנביא שע"ב
/sites/Hapatuach/DocLib6/main-banner.jpg

הודעות לקהילה

כנסו לקרוא את ההודעות האחרונות לקהילת בית הספר

ביקור שר החינוך של סינגפור - תשע"ז

ביקור שר החינוך של סיגפור התקיים בבית הספר הפתוח בתאריך 9.11.2016

כל המידע לתחילת שנת הלימודים תשע"ז - מעודכן

לחצו על הקישור למערכות מעודכנות, רשימת ספרים, לוח חופשות ועוד

עיתון הפתוח תשעה

תלמידי החטיבה היסודית בקורס כתיבה עיתונאית יצרו עיתון משובח והרי הוא לפניכם