הפתוח הדמוקרטי

נועם 8 ת"א-יפו, טלפונים: 03-6819202, 03-6812568 פקס: 03-6838528

פורסם בתאריך 13/02/2017

אירועי פורים בביה"ס:

פורסם בתאריך 23/02/2017

שבוע החינוך הגופני




תאריך ושעת האירוע 03/03/2017 10:00

הרצאה מיוחדת במינה של פסקל ברקוביץ'

תאריך האירוע 08/03/2017

אירועי פורים




/sites/Hapatuach/DocLib6/main-banner.jpg

ביקור שר החינוך של סינגפור - תשע"ז

ביקור שר החינוך של סיגפור התקיים בבית הספר הפתוח בתאריך 9.11.2016

הודעות לקהילה

כנסו לקרוא את ההודעות האחרונות לקהילת בית הספר

כל המידע לתחילת שנת הלימודים תשע"ז - מעודכן

לחצו על הקישור למערכות מעודכנות, רשימת ספרים, לוח חופשות ועוד

עיתון הפתוח תשעה

תלמידי החטיבה היסודית בקורס כתיבה עיתונאית יצרו עיתון משובח והרי הוא לפניכם