הפתוח הדמוקרטי

נועם 8 ת"א-יפו, טלפונים: 03-6819202, 03-6812568 פקס: 03-6838528

הודעות לקהילה

כנסו לקרוא את ההודעות האחרונות לקהילת בית הספר

כל המידע לתחילת שנת הלימודים תשע"ז - מעודכן

לחצו על הקישור למערכות מעודכנות, רשימת ספרים, לוח חופשות ועוד

עיתון הפתוח תשעה

תלמידי החטיבה היסודית בקורס כתיבה עיתונאית יצרו עיתון משובח והרי הוא לפניכם