ראשי ימי למידה אחרת

 ימי למידה אחרת

לתמונה הקודמת
לתמונה הבאה

​ימי למידה אחרת התקיימו בין התאריכים 27.3 ו 29.3 2016.

תלמידי בית הספר השתתפו בסדנאות למידה בימים אלה.

התמונות המוצגות הן של הסדנא לשם מה צריך מתמטיקה? (ז'- יב')

 צבי, מעיין, ליאורי - מתמטיומיום