ראשי רישום לשנה"ל תש"פ

 רישום לשנה"ל תש"פ

21/12/2018

הגשת מועמדות לבית הספר הדמוקרטי הפתוח ביפו
 
תאריכי הגשת המועמדות  מיום שני 7.1.2019 ועד יום שני 28.1.2019.
במסגרת הליכי הרישום, על ההורים להגיע ליום חשיפה בבית הספר, ולאחר מכן למפגש תיאום ציפיות. תלמידים העולים לכיתות ג' ומעלה יוזמנו ליום התנסות.   
הקבלה לבית הספר תיעשה עפ"י תוצאות ההגרלה בלבד שתיערך בעירית תל אביב ועל בסיס מקום פנוי. 

תאריכי ימי החשיפה:
18/1/19    8:30-11:30
25/1/19    8:30-11:0‎0

* לתלמידים העולים לחטיבות הגבוהות מומלץ להגיע ליום החשיפה עם ההורים.  
* שימו לב – נוכחות ביום חשיפה וימי התנסות הינם תנאי מקדים להשתתפות בהגרלה.

המועמדים לבית הספר יוזמנו למפגש תיאום ציפיות אישי בהשתתפות ההורים והתלמיד/ה.
תלמידים מכיתה ג׳ ומעלה אשר הציגו מועמדות לבית הספר יוזמנו לימי התנסות במהלך פברואר.  
צוות בית הספר ייצור קשר עם המשפחות. 

הגשת מועמדות לעולים לכיתות גן –א': הרישום יתבצע במערכת הרישום האינטרנטית של עיריית תל-אביב-יפו. הקבלה לבית הספר תיעשה עפ"י תוצאות ההגרלה שתיערך בעיריית תל אביב.

הגשת מועמדות לעולים לכיתות ב' עד ו': יש למלא טופס העברה בבית הספר בו התלמיד/ה לומדים. תתקיים הגרלה על בסיס מקומות פנויים.

הגשת מועמדות לעולים לכיתה ז': יש למלא טופס העברה בבית הספר בו התלמיד/ה לומדים. תתקיים הגרלה על בסיס מקומות פנויים.
תלמידים שאינם תושבי תל אביב או תלמידים מבתי ספר פרטיים צריכים לפנות לטלי בן ישי ממחלקת החינוך היסודי 03-7241354 שלוחה 2 או 3, 
או במייל ben-ishay_t@mail.tel-aviv.gov.il

הגשת מועמדות לעולים לכיתה ח׳ – י': על המעוניינים להירשם לבית הספר הפתוח לפנות לבית הספר בו הם לומדים.  
פרטים נוספים באתר העירייה:

לאחר הגשת המועמדות יש להעביר לבית הספר טפסים מלאים, גיליון ציונים אחרון ואבחונים במידה ויש כאלה. הטפסים יימסרו ביום החשיפה והם ניתנים להדפסה מאתר בית הספר.

טפסים שיש להגיש לבית הספר:
   7. גיליון ציונים אחרון לעולים לכיתות ב׳ ומעלה

את הטפסים ניתן להגיש  במזכירות בית הספר או לשלוח במייל: rishum@openschool.org.il
לאחר הצגת המועמדות לבית הספר התלמידים ניתן לפנות בכל שאלה לוועדת קליטת משפחות במייל: klitatmishpahot@openschool.org.il
 
שיהיה בהצלחה!


​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​