ראשי לוח צלצולים

 לוח צלצולים

לוח הצלצולים בבית הספר לימים א, ב, ד, ה

8:15-8:30 - בוקר טוב חונך

8:30-9:15 - שעה ראשונה

9:15-10:00 - שעה שניה

10:00-10:20 - הפסקה ראשונה

10:20-11:05 - שעה שלישית

11:05-11:50 - שעה רביעית

11:50-11:55 - הפסקה קטנה

11:55-12:40 - שעה חמישית

12:40-13:20 - הפסקה שניה

13:20-14:05 - שעה שישית

14:05-14:40 - שעה שביעית

14:40-14:50 - להתראות חונך

14:50 - הסעות

ימים ג, ו

8:15-8:30 - בוקר טוב חונך
8:30-9:15 - שעה ראשונה
9:15-10:00 - שעה שניה
10:00-10:20 - הפסקה ראשונה
10:20-11:05 - שעה שלישית
11:05-11:45 - שעה רביעית

11:50 - הסעות