קליטת כיתות ב לחטיבה היסודית

31/08/2015

קליטת ילדי כיתה ב' לחטיבה היסודית
השנה ילדי החטיבה היסודית מעורבים בפעילויות של קליטת ילדי כיתה ב' לחטיבה היסודית. הפעילויות המתוכננות הן -
9.6 – בוקר טוב משותף
15.6  - שעה חמישית- פעילות בית קפה
19.6 – 10:30 פגישת הורי כיתה ב' עם צוות היסודי
22.6 – בוקר טוב שאלות ותשובות
במקביל צוותי החטיבה הצעירה והיסודית נפגשו בכדי להסיק מסקנות ולשפר את הקליטה של ילדי כיתה ב' בשנת הלימודים הבאה.