ראשי עמותת ההורים

 עמותת ההורים

 

סיכום פגישת מעקב שנערכה ב-27/5/2015

בשבוע שעבר נערכה פגישת מעקב נוספת בין נציגי העמותה, בית-הספר ונציגי המורים.

בפגישה ניתנה הודעה מטעם ועד העמותה על הסכמה עקרונית להאריך את ההסכם הקיבוצי בשנה נוספת בכפוף לשינויים ומציאת פתרונות לנקודות שעלו במהלך השנה

בין הנקודות שהועלו,  העירו נציגי העמותה על תחושתם ביחס למחויבות והתייחסות הצוות לאור היעדרויות, עזיבה במהלך השנה וכיו"ב ולבעייתיות הקיימת בהתייחסות לנושא בהסכם. הוצע נוסח לסעיף הרלוונטי בהסכם המחזק את מחויבות וכפיפות הצוות להנהלת ביה"ס ומנגנוניו. סוכם שיש לחשוב על נוסח מחייב אשר מטרתו להגביר את מעורבות הצוות.

 

כמו כן דובר על:

  • הגדרת  הרכב משרה של משרה חלקית
  • גמול חונך – הגדרת גובה הגמול בהתאם למספר הנחנכים
  • שעות נוספות – קביעה מהו השכר הבסיסי ממנו נגזר תשלום שעות נוספות
  • עדכון שכר עפ"י ותק
  • הגדרה של רכז מגמה/מקצוע
  •  מילוי מקום זמני ומילוי מקום קבוע 

נציגי העמותה עדכנו את הצוות על הכוונה להתקין שעון נוכחות (שאינו ביומטרי) בהתאם לנדרש בדין.

 

סיכום ישיבת ועד העמותה שנערכה ב 27.4.15

משתתפים: ענת אגמון, אביה אנגל-דרוקס, רוית ארבל, ירון גניגר, אורן בלבן, אRז צליק.

הפגישה עסקה בנושאים הבאים:

1.      תקציב לשנת הלימודים תשע"ו -

א.       דיון בהצעת תקציב העמותה בכלל וברכיבים המועברים לביה"ס, דהיינו, שכר עבודה, יעוץ, חומרי למידה.

ב.       נערך דיון בסעיף הנחות/מלגות ואי גביה, והאם לשנות את תקציב ההנחות לאור העדר גביה של כ 100 אלף.

ג.        הוחלט להעביר 300 אלף ₪ מרזרבה וחסכון העמותה לניצול תקציבי בשנת הלימודים הבאה. יהפוך לחלק מכספי העמותה לניצול בשנה הבאה.

ד.       יעוץ וליווי מקצועי – נערך דיון בשאלה האם לאור הקמת וניהול תקציב ניהול עצמי של ביה"ס בשנתיים האחרונות יש מקום שהעמותה תמשיך לממן עבור ביה"ס את הליווי המקצועי באותו אופן בו נעשה עד היום או בשינויים והתאמות למשאבי העמותה ולצרכי בית הספר.

ה.       יעוץ משפטי – הוחלט להעמיד ע"ס 40,000 ₪. זאת לאור צפי צרכים עתידי בתחום יחסי עבודה והן לאור המשך התנהלות התביעה הייצוגית.

ו.        גביית דמי חבר/תרומות מהורים – ללא שינוי.

ז.        דיון בנושא תשלום דמי חבר עבור חלק יחסי של השנה, שמאתגר את יכולת ביה"ס לתכנון שנתי והתחייבויות וכן הסדרת התנאים והדרישות לתשלום זה.

2.      ועדת המעקב על ההסכם הקיבוצי עם נציגות המורים והמנהלת – נדונו הנושאים שהובאו ע"י נציגי המורים.

3.      נערך דיון ראשוני בשאלה האם, ובאלו תנאים, להאריך את תחולת ההסכם הקיבוצי בכפוף למציאת פתרונות לסוגיות שבמחלוקת פרשנית.

4.      הוקדש זמן לעדכונים שונים בנושאי כנס, וועדות, יחסים עם העירייה והפיקוח, אירוע 25 שנה לביה"ס ועוד.

     תקנון העמותה - ראה קישור: תקנון_מאושר_על_ידי_רשם_העמותות.pdf

      סיומה של תביעה ייצוגית - ראה קישור: סיומה של התביעה.pdf

 ​