ראשי למידה מרחוק בחירום תשעה

 למידה מרחוק בחירום תשעה

​בתאריך 24/2/15 יערך תרגיל למידה מרחוק בחירום.
מטרת התרגיל היא לבחון את יכולתה של מערכת החינוך לספק מענה להוראה ולמידה באמצעות הסביבה
המקוונת ולאפשר קיום מסגרת חברתית חינוכית, תוך מתן פעילות שוטפת עבור התלמידים מטעם בית הספר -
ללא תלות במקום הפיסי בו ימצאו המורה והתלמידים.
התרגיל מיועד להיכרות והתנסות של התלמידים עם תכנים לימודיים מתוקשבים ולניהול שיח עם המורה במרחב
הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר.

קישורים למטלת לימוד לפי חטיבות:

חטיבה צעירה

חטיבה יסודית

חטיבת ביניים

חטיבה תיכונית

 

כניסה לאתר למידה בחרום של משרד החינוך