ראשי כנס הכנסים השנתי

 כנס הכנסים השנתי

קהילה יקרה,
הנכם מוזמנים לכנס הכנסים השנתי  - 
יום לימודים בסימן דמוקרטיה בית-ספרית    
       

סדר היום:
8:30-8:40 - התכנסות

8:40-10:00 - שני שולחנות דיון מקבילים:
שולחן דיון 1 בנושא - בית-הספר ויפו:
היחסים בין בית הספר לבין הסביבה שבה הוא מצוי מעלים שאלות חינוכיות וחברתיות עקרוניות. חשוב שקהילת בית הספר תקדיש תשומת לב לשאלות הללו ותקבע עמדה ביחס אליהן.
האם חשוב שקהילת בית הספר תעשה מאמצים להכיר טוב יותר את השכונה ואת העיר המעורבות? אילו פעילויות משותפות יכולות לקדם היכרות ויצירת קשרים?
איך על המחויבות הזו לבוא לידי ביטוי במסגרת הפעילות החינוכית השוטפת של בית הספר?

שולחן דיון 2 בנושא - כתבי מינוי לתפקידים בבית-הספר:
כתבי מינוי שימשו עד היום כתקנונים המסדירים את עבודת הוועדות בבית-הספר ואת תחומי האחריות שלהן. במהלך השנה עלו רעיונות להחיל ולגבש כתבי מינוי העוסקים בהגדרת תפקידים בבית הספר,
לדוגמא: כתב מינוי למורה, כתב מינוי לתלמיד, כתב מינוי למנהלת ועוד. שולחן הדיון יעסוק בשאלות האם צריך לגבש כתבי מינוי אלו?
אילו גופים נדרשים לפעול תחת כתב מינוי? מה יהיה התוכן של כתב מינוי אלו? ועוד.

10:00-10:20 - הפסקה

10:20-11:50 - כנס הצבעה בנושא כללי התנהגות בית-ספריים - מגישי ההצעה: ועדת משמעת - מצורפת הצעה עדכנית לאחר כנס הדיון האחרון.
 
מצפים לראותכם באים ולוקחים חלק ביום החשוב הזה!
ועדת כנס.