ראשי כללי משמעת

 כללי משמעת

כללי בית הספר- כפי שנקבעו בכנס הכנסים יוני 2015

1. נוכחות בבית הספר-

 יש להגיע לכל ימי הלימודים החל מהשעה 8:15, למפגש בוקר (למעט מקרים

מיוחדים שתואמו עם החונך).

2. התנהגות-

אלימות מכל סוג (מילולית ופיזית) אינה מקובלת, הן במרחבי בית הספר, הן

בפעילויות מטעם בית הספר והן בהסעות.

3. לבוש הולם-

יש להגיע לבית הספר בלבוש הולם ועם תלבושת אחידה, כפי שנקבעה על ידי

כנס בית הספר, חולצה חלקה עם סמל אחורי. התלבושת האחידה מחייבת את

כל התלמידים למעט ילדי הגן והתיכון, ולמעט ימי שישי.

4. בטיחות-

1. שימוש בכדור מותר רק בחצר ובאולם הספורט.

2. אין ללכת יחפים בבית הספר, למעט פעילות ייעודית בליווי מבוגר. (לדוג' שיעורי

מחול, יוגה וכדומה).

3. רכיבה על גלגלים באופן חופשי אסורה ברחבי בית הספר. (בימים א',ב',ד',ה' בין

השעות   7:45-15:00 ובימים ג',ו' בין השעות 7:45-12:00).

4. במידה וייפתח מרכז/קורס/מרחב המאפשר לרכוב על גלגלים, הוא יתקיים בליווי

מבוגר אחראי, לאחר ניסוח כללי בטיחות ברורים, וקביעת מקום וזמן מוגדרים

לכך.

5. סדר וניקיון-

1.  פסולת זורקים רק לפחים שמפוזרים במרחב (כולל פחי מחזור). בכל מקום בו

נמצאים, יש להשאיר את סביבתנו נקייה לבאים אחרינו.

2. ארוחה חמה יש לאכול במקום המיועד לכך (קפיטריה, שולחנות אוכל בבתי

חטיבה ובחצר).

3. יש לשמור על הצמחייה בחצר בית הספר וכן להשתמש באופן ראוי במתקנים

השונים. וכן יש לשמור על ציוד וריהוט בית הספר.

6 . התחשבות-

 יש להתחשב בלמידה המתרחשת בכיתות הסמוכות, ולהימנע מפעילויות רועשות בבתי

החטיבה ובמסדרונות בזמנים אלו. וכן  יש להקפיד על שקט באזור המנהלה והמזכירות.

 

קישור להורדת מסמך הכללים