ראשי הדפס לתלבושת אחידה

 הדפס לתלבושת אחידה

מצורף תמונה שיש להדפיס על התלבושת האחידה. את ההדפסה ניתן לשים על החולצה מקדימה או מאחורה

​​