תוכן עבור תגית 'ועדות':הפתוח הדמוקרטי - הודעות הפתוח הדמוקרטי - דפים
vaadotועדות
עמותת ההוריםעמותת ההורים
קליטת כיתות ב לחטיבה היסודיתקליטת כיתות ב לחטיבה היסודית
כללי משמעתכללי משמעת
תשעו דבר המנהלת פתיחת שנהתשעו - תאריכים חשובים לפתיחת שנה
דמוקרטיה - דפים
about_Conferenceהכנס
about_Committees1על הועדות
vaadatkenesהכנס הבית ספרי
ועדת תיאום ובקרהועדת תיאום ובקרה
ועדת קליטת תלמידיםועדת קליטת משפחות
כתבי מינויכתבי מינוי
ועדת מערכתועדת מערכת
teacherscomועדת מורים