תוכן עבור תגית 'הפתוח הדמוקרטי ביפו':הפתוח הדמוקרטי - הודעות שפה - דפים
lichtovלכתוב זה טוב - תיאור
lichtov2לכתוב זה טוב - תיאור שיעור ראשון
lictov3לכתוב זה טוב - תיאור שיעור שני
אנגלית ליאורה - דפים
אנגלית ג תשעוGrade 3 English with Leora
אנגלית ד תשעו 
אנגלית ה תשעוGrade 7 English with Leora
אנגלית ו תשעואנגלית ו תשעו
הפתוח הדמוקרטי - דפים
eroa_zrichaארוע זריחה בפתוח הדמוקרטי יפו
hazmanakenes141114כנס תשעה/1 - בנושא כנסי בתי החטיבה.
hazmanakenes121214כנס תשעה/2 - הצעה לגיבוש תקנון בבית הספר
גינוי הפיגוע בצרפת ובחופש הביטויגינוי פיגוע בצרפת ובחופש הביטוי
פורים תשעהפורים תשעה
עמותת ההוריםעמותת ההורים
פסטיבל האור 2015פסטיבל האור 2015
כנס הכנסים השנתיכנס הכנסים השנתי
קליטת כיתות ב לחטיבה היסודיתקליטת כיתות ב לחטיבה היסודית
כללי משמעתכללי משמעת
הדפס לתלבושת אחידההדפס לתלבושת אחידה
הודעות לקהילההודעות לקהילה
יום זכויות האדםיום זכויות האדם
Special_studies_daysימי למידה אחרת
Rishum2019רישום לשנה"ל תש"פ
Rishumרישום לשנה"ל תש"פ
דמוקרטיה - דפים
about_Committees1על הועדות
vaadatkenesהכנס הבית ספרי
כתבי מינויכתבי מינוי
ועדת מערכתועדת מערכת
teacherscomועדת מורים
מדעים - דפים
קורס תכנות חטב תשעוקורס תכנות חטב תשעו
חשבון איתי - דפים
חשבון גחשבון ג
עברית אבלין - דפים
עברית ועברית ו
תנךתנך
ספרות זספרות ז
עברית געברית ג
חשבון אילן - דפים
heshbongimelחשבון ג אילן תשעה