תוכן עבור תגית 'הפתוח':הפתוח הדמוקרטי - הודעות מתמטיקה ליאורי - הודעות אנגלית ליאורה - דפים
אנגלית ג תשעוGrade 3 English with Leora
אנגלית ד תשעו 
אנגלית ה תשעוGrade 7 English with Leora
אנגלית ו תשעואנגלית ו תשעו
הפתוח הדמוקרטי - דפים
dvhar_menhaletדבר המנהלת
school_zehotזהות בית הספר
honchotחונכות
yedionידיעון
students_teachתלמידים מלמדים
Puberty_adolescenceבגרות והתבגרות
High_schoolתיכון ח"י
Community_saysהקהילה מספרת
rishum-2017_2018 
bracharoshhashana2014ברכת מנהלת בית הספר לקהילה לכבוד השנה החדשה
demoweek2014שבוע דמוקרטיה ובחירה לועדות 19/10-24/10
hazmanakenes141114כנס תשעה/1 - בנושא כנסי בתי החטיבה.
hazmanakenes121214כנס תשעה/2 - הצעה לגיבוש תקנון בבית הספר
גינוי הפיגוע בצרפת ובחופש הביטויגינוי פיגוע בצרפת ובחופש הביטוי
למידה בחירום תשעהלמידה מרחוק בחירום תשעה
פורים תשעהפורים תשעה
עמותת ההוריםעמותת ההורים
פסטיבל האור 2015פסטיבל האור 2015
כנס הכנסים השנתיכנס הכנסים השנתי
קליטת כיתות ב לחטיבה היסודיתקליטת כיתות ב לחטיבה היסודית
כללי משמעתכללי משמעת
תשעו דבר המנהלת פתיחת שנהתשעו - תאריכים חשובים לפתיחת שנה
הדפס לתלבושת אחידההדפס לתלבושת אחידה
אירוע הזריחה תשעואירוע הזריחה תשעו
הודעות לקהילההודעות לקהילה
יום זכויות האדםיום זכויות האדם
תכנות משחקיםתכנות משחקים
Special_studies_daysימי למידה אחרת
Vdat_Kenesaועדת כנס 24.3.2017
Rishum2019רישום לשנה"ל תש"פ
1 - 30 הבא
אנגלית - דפים
אנגלית תום תשעואנגלית דינה תשעו
english-Dalet-Jonathanאנגלית - יהונתן ד
דמוקרטיה - דפים
about_Conferenceהכנס
vaadatkenesהכנס הבית ספרי
ועדת תיאום ובקרהועדת תיאום ובקרה
כתבי מינויכתבי מינוי
ועדת מערכתועדת מערכת
teacherscomועדת מורים
מתמטיקה מעיין - דפים
מתמטיקה חמתמטיקה ח
מדעים - דפים
קורס תכנות חטב תשעוקורס תכנות חטב תשעו
חשבון איתי - דפים
חשבון גחשבון ג
עברית אבלין - דפים
עברית ועברית ו
תנךתנך
ספרות זספרות ז
עברית געברית ג