הפתוח הדמוקרטי

נועם 8 ת"א-יפו, טלפונים: 03-6819202, 03-6812568 פקס: 03-6838528

ראשי כל האירועים
החודש הקודם החודש הבא  אפריל 2017 
  הרחב הכל   כווץ הכל  |   יום   שבוע   חודש
  
 יום ראשון 
 יום שני 
 יום שלישי 
 יום רביעי 
 יום חמישי 
 יום שישי 
 שבת 
  
 
01 אפריל - 26 מרץ
             
             
             
             
             
  
 
08 אפריל - 02 אפריל
   
             
             
             
  
 
15 אפריל - 09 אפריל
     
             
             
  
 
22 אפריל - 16 אפריל
       
       
           
             
             
  
 
29 אפריל - 23 אפריל
     
           
           
             
             
  
 
06 מאי - 30 אפריל