הכנס

בבית הספר מתקיים אחת לחודש בערך כנס, בימי שישי החל מהשעה 10:20. הכנס פתוח לכל הקהילה, ואנו מזמינים את כל התלמידים, ההורים והמורים לקחת בו חלק פעיל ולהיות שותפים להחלטות הנקבעות בבית הספר.

מתוך כתב מינוי ועדת כנס:​

הכנס הוא הרשות המחוקקת של בית הספר. כל ההחלטות שנרצה לקבלן ולבצען בקהילת בית הספר צריכות יהיו לעלות כהצעות לכנס ולהיות מאושרות כחוק. 

החוקים החלים על קהילת בית הספר נקבעים בהצבעה דמוקרטית, כאשר לכל אדם בקהילה קול אחד. הכנס הוא הגוף הבכיר ומקור הסמכות לגבי כל מה שיוחלט ויבוצע בבית הספר. מטרתו לאפשר רב שיח אמיתי שבמסגרתו יוכלו כל חברי הקהילה החפצים בכך להביע את עמדתם, להיחשף לדעתם של חברי קהילה אחרים ולהצביע בעד או נגד הצעות החוק השונות. החלטות הכנס מחיבות את כל חברי הקהילה. האחריות לביצוע החלטות הכנס היא בידי הועדה שהעלתה את ההצעה לכנס.
הכנס רשאי לפעול כפורום לדיון בכל נושא וזאת מבלי לקבל החלטות אופרטיביות בנושא.  כל ועדה רשאית לבקש מהכנס זמן לדיון בנושא ההצעה אותה היא בוחנת ומקדמת.

מחכים לראותכם בכנס הבא!