ראשי דמוקרטיה כתבי מינוי

 כתבי מינוי

 

 כתבי מינוי

 
  
  
  
  
ועדת תרבות כתב מינוי.doc
  
11/11/2015 21:16ללא מידע נוכחותאילן גרוסמן
כתב מינוי ועדת כנס.pdf
  
11/11/2015 21:05ללא מידע נוכחותאילן גרוסמן
כתב מינוי ועדת משמעת.doc
  
11/11/2015 21:16ללא מידע נוכחותאילן גרוסמן
כתב מינוי ועדת תקציב.doc
  
11/11/2015 21:16ללא מידע נוכחותאילן גרוסמן
כתב מנוי וועדת מורים.docx
  
11/11/2015 21:16ללא מידע נוכחותאילן גרוסמן