מבחני מחוננים כיתה ב תשעו

מכתב שנשלח לכל ההורים לגבי מבחני מחוננים