"האחר הוא אני" -הנושא השנתי לשנת תשע"ו

26/09/2015

​משרד החינוך החליט להדגיש בשנת הלימודים הנוכחית את הנושא "האחר הוא אני".

תוכנית זו מבקשת לקדם ערכים של צדק חברתי, ערבות הדדית, סולידאריות ודאגה לכל אדם.

בתוכנית יינתן דגש למספר עקרונות:

1. לקראת חברת מופת - מהלך זה מציב בקדמת הבמה ערכים אוניברסאליים, של כבוד אדם, שוויון, צדק, סובלנות, הכלה וחמלה, דמוקרטיה, זהות ושייכות. 

2. קבלת השונה והאחר - הבנה ששונות מצויה בכל אחד, הכרת הערך שבשונות לחשיבה, ללמידה, לקיומה של חברה.

3. שיח דמוקרטי - אמונה בכושרו של החינוך לעצב לחיוב את דמותם של היחידים ושל החברה, להוביל לשיח דמוקרטי ערכי, המכבד את האחר ודואג לחלשים בחברה.

4. הוקעת הגזענות - הוקעת תופעת הגזענות ומיגורה בחברה הישראלית.

אתרים מומלצים:

עיקרי התוכנית- משרד החינוך

"האחר הוא אני"- אתר התוכנית

חינוך בונה קהילה מכילה

מאגר פעילויות- בין הצלצולים

כולנו חותמים למען חברה טובה יותר- ynet