מבוא למשנה - השתלשלות ההלכה

  פעילות הבניית ידע על השתלשלות ההלכה.

  ספר שופטים - כיתה ד'

  יחידת הוראה לספר שופטים הכוללת חקר מנהיגים בספר שופטים.

  יוצרים משחקים - לקראת מיני מיצב במדבר

  כחזרה לקראת מיני מיצ"ב בתורה, תכינו היום משחקים וחידונים ברשת על שאלות חזרה בפרקים א'-י"ג.

  מקומות בספר במדבר

  משימת סיכום לקראת המיצ"ב.

  קריעת ים סוף

  במשימה השיתופית תוכלו להביע דעה, על פי התכנים והמדרשים שלמדתם בפרשת בשלח.