חג הסיגד

24/11/2014

ביום רביעי כ"ט חשוון נציין את חג הסיגד.

מי חוגג?

חג הסיגד הינו חגם המיוחד של קהילת יוצאי אתיופיה, הנחגג במשך דורות רבים שם בגולה וממשיכים לחגוג אותו כאן בציון.

לפני מספר חודשים התקבל בכנסת ישראל חוק אשר קובע את חג הסיגד, חגם של יהודי אתיופיה, כחג לאומי.

מתי חוגגים?

הסיגד חל בכ"ט חשוון, בדיוק חמישים יום לאחר יום הכיפורים.

מדוע חוגגים?

חג הסיגד היווה תזכורת לחידוש הברית ונאמנות לתורה ולמצוות לבני העדה הרחוקים.

הסיגד מבטא גם תפילות וכיסופים לירושלים.

בחג זה סממנים דומים לחגי ישראל:

ביום זה צמו, התענו וחזרו בתשובה - כמו ביום הכיפורים

היו מתכנסים סביב הר גבוה עליו נערך הטקס המרכזי - כדוגמת מעמד הר סיני, חג שבועות.

ולבסוף ירדו מההר וישבו לאכול בסוכה - כמו בחג סוכות.

מה פירוש "סיגד"?

סיגד - מלשון סגידה, השתחוויה.

כיצד חוגגים?

צמים משעות הבוקר.

טובלים בנהר ועולים עם הכהנים להר עם ספר התורה עד לראש ההר.

הכהנים קוראים תפילות מיוחדות מהתנ"ך בשפת הגעז.

הכהן הגדול מדבר ומעורר את העם לתשובה ולנאמנות.

מכניסים ספר תורה תוך שירה, ריקודים וסעודה.

מה מקורו?

מקורו של חג הסיגד על פי המנהג הוא בימי עזרא ונחמיה.