יצחק רבין

22/10/2015


בכניסה לקישור ניתן לקרוא על הנושאים הבאים:

א. תולדות חייו של יצחק רבין.

ב. מה עושים כשלא מסכימים.

ג. תערוכת תמונות מתקופת הרצח.

ד. אומרים "לא לאלימות".

צירוף קובץ עבודה מתוקשבת: