כיתה ד'

    שינויים בסביבה, מחזוריות בטבע, משפחות בעלי חיים, מאפייני החיים, גוף האדם כמערכת.

    מערכת הדם והלב

    השנה תלמידי כיתות ו' למדו במחצית ראשונה את נושא "הלב ומחזור הדם".

    גינה אקולוגית

    בגינה אנו לומדים על צמחים ותהליכים אקולוגיים, ובעיקר אוספים חוויות .