חידת החודש

    היכנסו ופתרו את חידת החודש.

    חיבור וחיסור עד 10

    חושבים ומחשבים

    שברים

    כניסה לתכנים בנושא שברים