ניב השבוע

30/07/2015

הפתגמים, הניבים והביטויים מעשירים את השפה שלנו.

יש  בהם חוכמה רבה, יופי ושנינות.

ברוב תרבויות העולם נעשה שימוש ב"מטבעות הלשון" הללו בעל-פה ובכתב.

אתם מוזמנים להציג את הניב בפני ילדי הכיתה, להבין את משמעותו ולאפשר לילדים לשלב אותו במהלך כל השבוע במצבים שונים:

בשיחה בכיתה, בדיווח, בכתיבה, בהמחזה, באמצעות המחשב ועוד. ​