מפגשים בספריה

8/03/2014

חנה גולדברג - מפגש עם שכבות א-ב

נעמי שמואל - מפגש עם שכבות ג-ד
שהם סמיט - מפגש עם שכבות ה-ו