עשה ואל תעשה

  עשרת הדיברות ברשת

  מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 תלן מחשבים תלן מחשבים תלן מחשבים תלן מחשבים ב3 - שני חייבי
  2 תלן מחשבים תלן מחשבים תלן מחשבים תלן מחשבים ד3 - תמר א3 - רינת
  3 תלן מחשבים תלן מחשבים תלן מחשבים תלן מחשבים ג2 - סיון
  4 תלן מחשבים תלן מחשבים תלן מחשבים תלן מחשבים ו2 - ענת
  5 תלן מחשבים תלן מחשבים תלן מחשבים תלן מחשבים ג1 - ענת
  6 תלן מחשבים תלן מחשבים תלן מחשבים תלן מחשבים ה2 - ביאטריס
  7 תלן מחשבים תלן מחשבים ה2 - ביאטריס