ראשי שותפות תל אביב - לוס אנג'לס

 שותפות תל אביב - לוס אנג'לס

בשנת הלימודים תשע"ב, הצטרף בית ספרינו לתכנית "שותפות תל אביב - לוס אנג'לס". תכנית השותפות בין העיר תל אביב לקהילה היהודית בלוס אנג'לס החלה לפעול בשנת 1997 ותחום החינוך נבחר כאחד מנושאי הליבה בהם מתמקדת עבודת השותפות.  לכל ביה"ס בעיר ת"א נבחר ביה"ס תאום מלוס אנג'לס. ביה"ס התאום שלנו נקרא Brawerman Elementary School וקהילתו, ע"פ רוב, היא רפורמית.

לתכנית השותפות הוגדרו 4 מטרות עיקריות

•           חיזוק הזהות היהודית  ותחושת השייכות לעם היהודי ומדינת ישראל בשתי הקהילות.
•           העמקת הידע הכולל של כלל השותפים בתרבות היהודית והארצישראלית, 
             העמקת הזיקה לארץ ישראל כארץ וכמולדת העם היהודי.
•           בניית מערכת יחסים בין בית הספר שלנו לבית הספר בלוס אנג'לס, בין המשפחות ובין שתי הקהילות.
•           טיפוח קשר בין – אישי הדדי שיוביל להבנה הדדית טובה יותר.
מטרות בית הספר
 
•           לחשוף בפני התלמידים מרכיבים המגבשים זהות יהודית ישראלית.
•           לפתוח בפני התלמידים הישראלים צוהר אל היהדות האקטיבית ומגוון התנועות והזרמים היהודים באמריקה: איך משמרת 
             הקהילה בארצות הברית את יהדותה, ולהפך, להכיר לתלמידים האמריקאים את התרבות הישראלית.
•           לפתח הבנה בקרב התלמידים בדבר חשיבות הקשר בין יהדות ארצות הברית למדינת ישראל, לקרב לבבות בין קהילת דוד ילין
             לבין קהילת בראוורמן לוס אנג'לס.
 
את מטרות תכנית השותפות נשיג באמצעות תכנית לימודים משותפת וביקורים הדדיים.
 
התכנית המשותפת מקדמת את הצהרת הכוונות של בית הספר על ידי:
 
1. למידה עיונית של תכני זהות ומסורת יהודית.
2. היכרות אישית עם התרבות היהודית בתפוצות על גווניה וזרמיה.
3. יצירת קשרים אישיים, קהילתיים, בין ילדים, משפחות וקהילות.
4. למידה משותפת ויצירת פרויקטים משותפים על נושאים משותפים.
5. אירוח הדדי של משלחות תלמידים.​​​​​​​​​

 

מצגת ארה"ב
מצגת לוס אנג'לס
מילים לשיר הבדלה - חלק 1
מילים לשיר הבדלה - חלק 2