ראשי טיפים - בטיחות ברשת

 טיפים - בטיחות ברשת

תחת ההנהגה ההורית החלה לעבוד ועדת ״חינוך, בריונות ברשת ומניעת אלימות״. במסגרת הפעילות שלה הועדה  תפרסם טיפים בנושא בטיחות ברשת ומניעת אלימות ברשת. מדובר במידע ממוקד ואפקטיבי שניתן ליישם באופן מיידי ועל ידי כך לשפר את האקלים הבית ספרי ולשמור על בטיחות ילדינו. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​