ראשי מעגלי שיח כיתות ה' בהנחיית יועצת בית הספר, קרין זוהר

 מעגלי שיח כיתות ה' בהנחיית יועצת בית הספר, קרין זוהר

"מעגלי שיח" הנה תכנית התפתחותית, ייעוצית, מניעתית, המאפשרת לילדים ללמוד מיומנויות חברתיות ואישיות בקבוצה. המפגש נעשה באווירה של קבלה, שוויון וכבוד הדדי. לקבוצה מערכת חוקים המחייבים את כל חברי הקבוצה והמופנמים בדרך אוטונומית ועצמאית. חוקים אלה באים להבטיח התייחסות של הקשבה, של מתן כבוד ושל קבלת דברי האחר. אין אפשרות לזלזל, לבטל או להעיר הערות על דברים שנאמרים על ידי האחרים בקבוצה. בסיטואציית השיחה נוצרים תהליכים קבוצתיים. המנחה יסייע להידברות משמעותית ולהתייחסות לדברי הזולת.
המטרות של מעגלי השיח:
1. התנסות בשיתוף פעולה חברתי.
2. פיתוח הקשב, יכולת הויתור, האמון והאחריות.
3. הבעה אישית: מתן ביטוי למחשבות, רגשות, חוויות, פחדים ותקוות של השותפים לשיח.
4. התנסות בשליטה עצמית – חיזוק יכולת השליטה על דחפים ודחיית סיפוקים.
5. העלאת המודעות לגבי השונה וזיהוי הדומה ברגשות, במחשבות ובהתנהגות של בני האדם.
6. פיתוח יכולת הקבלה העצמית והתמודדות עם רגשות מעורבים.
7. קידום יכולתו של הילד להשתחרר מהאגוצנטריות שבו.
8. חיזוק כושר ההסתגלות למצבים חדשים והעלאת סף התסכול של הילדים.
9. העשרת שפת הילד על ידי יצירת הזדמנויות לילדים לשוחח ביניהם ולהקשיב לעצמם.

חוקי מעגלי שיח:
1.   לכל אחד יש זכות דיבור על פי סדר הישיבה.
2.   לכל דובר יינתן זמן דיבור שווה.
3.   יש לאפשר לדובר לומר את דבריו ללא הפרעה.
4.   יש להקשיב לדובר תוך שמירה על קשר עין איתו.
5.   ניתן לדלג על תור של מי שאיננו מעוניין לדבר. 
6.   מה שנאמר במעגל נשאר במעגל.
7.   לא עוזבים את המעגל.
8.   יש לדבר בכבוד, בנועם ובדרך ארץ.
9.   כל אחד מדבר בשם עצמו.