ראשי גלישה בטוחה באינטרנט

 גלישה בטוחה באינטרנט

משמעות המושג "גלישה בטוחה" הינה שימוש בטוח, נבון ואחראי באינטרנט בקרב ילדים ובני נוער. 

במהלך השנה נעסוק בהכרת נורמות התנהגות ראויות ברשת; הקניית כישורי חיים להתמודדות במצבים שונים תוך העלאת המודעות לסכנות; הכרת כלים טכנולוגיים והתנהגותיים מועילים וחידוד תפקידה של הקבוצה בעת חשיפה לפגיעה באמצעות הרשת.

​​​​​

התנהגות נאותה ברשתות חברתיות ג-ו (מיכל הס)
בלב הקהילה - א-ו
בריונות זה חייב להיפסק
בריונות ברשת ד-ו
גלישה בטוחה ג-ו
דילמות בנושא הגלישה
הודעה פוגעת
העז ושלושת גדייה - פעילות גלישה ברשת
התאמת משפטים לתמונות - חלק ב
זהבא - פעילות בנושא גלישה
לא נופלים ברשת ד-ו
מגילת הזכויות והחובות ד-ו
מה אתם הייתם עושים (ברשת)?
מה במשבצת ה-ו
מחוברים - גלים
משפט ציבורי - אלימות בפייסבוק ג-ו
התאמת משפטים לתמונות - חלק א
עמידה מהצד ד-ו
פאזל בנושא גלישה
קבוצת הדיון של כיתתך
רשיון לגלישה בטוחה ברשת ג-ו
רשת ביטחון ד-ו
האם מחשבים נושכים?
אתר המשרד לביטחון פנים - לכיתות ג-ד
אתר המשרד לביטחון פנים לכיתות ה-ו
בלונים פורחים - משחק לכיתות א-ב (תמר שטרן)
אומר ומתכוון - כיתות ה-ו
באולינג ברשת - משחק כללי גלישה (תמר שטרן)