תכנית התקשוב העירונית

15/11/2016

תכנית העירונית לתקשוב, כוללת מטרת-על עירונית המציבה את טכנולוגיות המידע והתקשורת כמנוף לחדשנות חינוכית. החזון הוא ליצור תהליכי הוראה-למידה-הערכה המותאמים לעידן בו אנו חיים ומקדמים ומעצימים את הלומדים בכל תחומי הדעת.
 
להלן עקרונות פדגוגיים המובילים את תהליכי ההוראה-הלמידה-ההערכה המשולבים בחדשנות טכנולוגית:
 
טכנולוגיות מידע מזמנות למורים ולתלמידים נגישות למאגרי מידע שבהם קיים מגוון עשיר של תכני לימוד אינטראקטיביים, ובכלל זה מאגרי ספרים אלקטרוניים ומאגרים של עצמי למידה במגוון בתחומי הדעת. מאגרים אלה משמשים הן לגיוון דרכי ההוראה והן בתהליכי הלמידה וההערכה.
 
מגוון תוכנות המחשב ומגוון היישומים הייחודיים ברשת מאפשרים למורה לפתח משימות לימודיות מתוקשבות המזמנות את פיתוחן וטיפוחן של מיומנויות המאה ה-21, כדוגמת מיומנויות חשיבה מסדר גבוה: פתרון בעיות, יצירת ידע חדש, חשיבה ביקורתית, נקיטת עמדה המנומקת בטיעונים, חשיבה יצירתית, קבלת החלטות, יוזמה ועוד.  
טכנולוגיות תקשורת ומידע מזמנות פיתוחם של תהליכי למידה מקוונים המושתתים על למידה שיתופית, למידה המבוססת פרויקטים ולמידה מאתגרת הממוקדת בפתרון בעיות אותנטיות ודילמות. הסביבה המתוקשבת מזמנת לתלמיד חשיבה מסדר גבוה, נטילת אחריות, ועבודה כחלק מצוות. התלמידים יכולים להתנסות בבחירת כלי הלמידה מצגות תמונות טקסטים, מוסיקה וקבצי וידאו.
 שילוב התקשוב מאפשר התקדמות בקצב אישי, למידה פעילה, בחירה, קבלת משוב מידי, אפשרות לשיפור, עניין, אתגר, ושיפור תחושת ההצלחה. שילוב מגוון ערוצי התקשורת המקוונים הקיימים כיום ברשת מאפשרים למורה לשנות את דפוסי האינטראקציה בינו לבין תלמידיו, בינם לבין עצמם ובין צוות בית הספר לקהילה ובכלל זה סוגים שונים של פורומים, ערוצים לתקשורת בזמן אמת, כתיבה בבלוגים ועוד.
שימוש בסביבה לניהול למידה מאפשרת למורה לבצע ניהול מושכל של הלמידה וההוראה ובכלל זה, להתאים את הלמידה ללומדים השונים (כדוגמת: עולים, בעלי קשיים לימודיים/רגשיים, תלמידים מתקדמים), לעקוב אחר התקדמות התלמידים, לנהל ציונים, לתעד את ההוראה והלמידה, להציג את תוצרי הידע בעקבות הלמידה ועוד.
טכנולוגיות מידע מזמנות שימוש בחומרים חזותיים, דימויים ומערכות סמלים המהווים ערוצים חלופיים בנוסף על השימוש במלה הכתובה ובניתוח הפורמלי המאפיינים למידה ממקורות טקסטואליים. אלה חשובים במיוחד לאור העובדה שלתלמידים יש סגנון למידה וחשיבה שונים. ארגון המידע במגוון ייצוגים מאפשר הן למורה והן ללומדים לגוון את המידע המוצג על ידם בצורה חזותית.
 
אינטראקציה לימודית אחרת
אפשרויות התקשורת החדשות שמעמיד האינטרנט לרשות מורים ותלמידים מאפשר סוגים חדשים של אינטראקציות לימודיות. באמצעות הרשת תלמידים מתקשרים עם תלמידים רחוקים הן מבחינה גיאוגרפית והן מבחינה תרבותית. מתאפשרת עבודת צוות ולמידה שיתופית עם עמיתים בתהליכים חינוכיים. לדוגמא, השימוש בגיליונות עבודה דיגיטליים באתרי אינטרנט כדי לתרגל נושאים נלמדים, לחפש באינטרנט מידע ספציפי המיועד לשימוש בכתה, או לתקשר עם עמיתים ברשת על סקר משותף.
 
לא תלויי זמן ומקום
פוטנציאל הרשת בפריצת מחסום המקום והזמן של הלמידה מציב בפנינו הזדמנות ליצור מסגרות למידה חדשות תהליך ההוראה למידה מתרחש ברשת באמצעות כלי תקשורת תוך פריצת מחסום המקום והזמן.

קהילת מובילי תקשוב עירונית